Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Koszycach (Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zadania pn.: „Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy”.

Celem zamówienia jest wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych, badawczych, projektowych, konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych mających za zadanie ochronę zabytkowej elewacji dzwonnicy i kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Koszycach jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania. Prosimy o przesyłanie ofert lub dostarczenie osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Koszycach, Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce

 

Link do załączników:

https://www.koszyce.gmina.pl/aktualnosc-637-zaproszenie_do_skladania_ofert_na.html

 

Liturgia dnia

Msze Święte

Niedziele i Święta:
08:00, 11:00, 16:00
Dni powszednie:
podziałek, środa-sobota: 18:00
wtorek: 07:00

Wiadomości diecezjalne