Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Koszycach (Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zadania pn.: „Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy”. Celem zamówienia jest wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych, badawczych, projektowych, konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych mających za zadanie ochronę zabytkowej elewacji dzwonnicy i kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny […]