Grono Przyjaciół WSD

W roku 1985 ówczesny ks. biskup ordynariusz Stanisław Szymecki powołał do istnienia Grono Przyjaciół Seminarium, którego animatorami diecezjalnymi byli: najpierw ks. Tomasz Rusiecki, a potem ks. Andrzej Żądło. Była to nieformalna wspólnota ludzi modlących się o powołania i wspierających finansowo Seminarium. Jej celem było tworzenie klimatu powołaniowego przez modlitwę, apostolstwo słowa oraz pomoc dla Seminarium. W 1991 roku Grono istniało w 126 parafiach i liczyło 3497 osób.
Pod koniec roku 1995 – na wniosek ówczesnego rektora Seminarium ks. Mariana Florczyka – ks. Adam Perz podjął starania o zarejestrowanie wspólnoty jako Stowarzyszenia. Chciano w ten sposób nadać zorganizowane formy parafialnym Gronom Przyjaciół Seminarium, a przez to zintensyfikować ich działania. W dniu 5 grudnia 1996 roku Sąd Wojewódzki w Kielcach zarejestrował Stowarzyszenie „Grono Przyjaciół WSD w Kielcach” i w ten sposób Grono Przyjaciół Seminarium uzyskało osobowość prawną. Wśród celów statutowych jest m.in. szerzenie idei Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, niesienie mu pomocy finansowej i kształtowanie postaw religijno–moralnych zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. W marcu 1997 roku dokonano wyboru władz statutowych Stowarzyszenia. W wyniku podjętych działań (głównie podczas dni seminaryjnych, które miały miejsce wiosną 1997 roku) powstało 16 Gron Parafialnych, a Stowarzyszenie liczyło 585 osób. Należy dodać, że aby powstało grono parafialne wymagane jest minimum 10 osób. Zasadniczo są 2 formy członkostwa: Przyjaciel lub Sympatyk. Zarówno Przyjaciel jak i Sympatyk zobowiązują się do modlitwy za Seminarium, a oprócz tego Przyjaciel opłaca składkę członkowską w wysokości jednej złotówki na miesiąc. O przywilejach członków Stowarzyszenia jest mowa na łamach biuletynu List do Przyjaciół, który 2 razy do roku dociera do każdego członka Stowarzyszenia.

Głównym celem Przyjaciół i Sympatyków Seminarium jest modlitwa. Odpowiadają oni na wezwanie Jezusa: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 38) poprzez:

  • modlitwę prywatną lub w rodzinach (codziennie odmawiają przynajmniej „Pod Twoją obronę”);
  • modlitwę w parafiach – szczególnie w I czwartek miesiąca;
  • modlitwę w okresie Bożego Narodzenia, gdy odbywa się w Seminarium spotkanie opłatkowe, m.in. ze śpiewaniem kolęd i Eucharystią pod przewodnictwem biskupa.
  • w każdy I czwartek miesiąca sprawowana jest Msza święta o powołania i za Przyjaciół Seminarium w seminaryjnym kościele pw. Świętej Trójcy w Kielcach.

Stowarzyszenie liczy obecnie 6263 członków (stan z 31.12.2015), w tym 4585 przyjaciół i 1678 sympatyków. W 195 parafiach istnieją Parafialne Grona Przyjaciół WSD (minimum 10 osób).

 

Liturgia dnia

Msze Święte

Niedziele i Święta:
08:00, 11:00, 16:00
Dni powszednie:
podziałek, środa-sobota: 18:00
wtorek: 07:00

Wiadomości diecezjalne