Historia

 • Pierwsze zapiski o Parafii Witów-Koszyce z 1328 roku, czyli jeszcze przed lokacją miasta.
 • Z chwilą powstania miasta w 1374 r. wybudowano kościół, który był kościołem filialnym Witowa.
 • 1440 r. – z fundacji Jana Długosza powstaje kościół św. Marii Magdaleny, który przed rokiem 1582 ulega zniszczeniu; od tego czasu mieszkańcom służy kaplica przyszpitalna św. Krzyża.
 • Następny kościół powstaje w latach 1582-1595, o czym wspomina w czasie wizytacji Kardynał Jerzy Radziwiłł; działała przy nim szkoła i bractwa: Literackie św. Anny i Szkaplerzne
 • Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja i Św. Marii Magdaleny istniał jako filia kościoła Witowskiego, który posiadał 3 dzwony. Obok kościoła znajdowała się figura M.B. Oswobodzicielki.
 • 1610 r. – zapiski z wizytacji bp. Piotra Tylickiego potwierdzają istnienie kościoła drewnianego św. Marii Magdaleny z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego w tęczy; kościół ten posiadać miał 7 ołtarzy.
 • 1618 r. – Biskup Marcin Łyszkowski potwierdza istnienie kościoła drewnianego, filialnego pod wezwaniem św. Mikołaja, Św. Stanisława i św. Marii Magdaleny, mający 7 ołtarzy: Św. Anny, Św. Franciszka, M.B. Bolesnej, św. Stanisława, Zwiastowania NMP oraz Św. Mikołaja.
 • Do 1660 rok kościół ten został zniszczony przez Szwedów i Kozaków.
 • 1769 – rozdział parafii; powstaje nowy kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny
 • 1791 r. – w wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu ulega dopiero co powstały budynek; zostaje zakupiony kościół z Rudki z parafii Radłów
 • 25.04.1815 – powstanie Parafii Koszyce erygowana przez Biskupa Wojciecha Górskiego
 • 17 maja 1880 r. – Nowa katastrofa – pożar kościoła
 • 1881-1887 – powstanie nowego, aktualnie stojącego, murowanego budynku kościoła
 • 22 maja 1887 r. – konsekracja kościoła przez Biskupa Kieleckiego Tomasz Teofila Kulińskiego
 • 01.01.2016 r. – pożar plebanii w Koszycach – Zobacz więcej informacji o pożarze

Rys historyczny:
W 1374 r. Koszyce otrzymały prawa miejskie z nadania Elżbiety Łokietkówny. Należały wówczas do parafii Witów. Według źródeł – w parafii istniał drewniany kościół, będący filialną świątyńką pobliskiej parafii Witów.

Pierwszy drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny – wezwanie przetrwało do czasów obecnych – zbudowany prawdopodobnie równolegle do powstawania miasta, spłonął ok. 1582 r. Odbudowany przed 1595 r., skupiał wokół siebie szkołę i różne bractwa: literackie, św. Anny, szkaplerzne.

W 1665 r. Koszyce zniszczyli Szwedzi, a w latach 1795-1809 – wojska austriackie. Po powstaniu styczniowym miasteczko utraciło prawa miejskie.

Przy kolejnej, czwartej z kolei, także drewnianej świątyni, bp kielecki Wojciech Górski erygował parafię w 1815 r. I ten drewniany kościół także spłonął wraz z okolicznymi budynkami w ogromnym pożarze w 1880 r. Musiał być potężny, skoro było w nim aż 7 ołtarzy.

W latach 1881-1887 staraniem ks. prob. Antoniego Brudkiewicza wzniesiono obecny kościół w Koszycach – murowany, jednonawowy. Był on konsekrowany przez bpa Tomasza Kulińskiego 22 maja1887 r.

Matka Boża Koszycka wśród kościelnych pamiątek
Jej wizerunek znajduje się  w głównym ołtarzu. Jest to obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z I poł. XVII w. Maryja wciąż odbiera cześć w swym wizerunku, o czym świadczą wota, zgromadzone w dużej ilości – niestety częściowo zniszczone w pożarach, rozgrabione. Obraz był odnowiony w 1939 r. Na zasuwie znajduje się XIX-wieczny obraz św. Marii Magdaleny, patronki kościoła, klęczącej u stóp Chrystusa.

W ołtarzu bocznym jest cenny gotycko – renesansowy obraz na desce z pierwszej połowy XVI w., przedstawiający scenę zabójstwa św. Stanisława. W prawym ołtarzu jest znacznie młodszy, bo z 1992 r. – obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy (na zasuwie patron rolników św. Izydor). W kaplicy bocznej – ołtarz św. Krzyża, uratowany po pożarze drewnianego kościoła św. Krzyża. Złocone tabernakulum to dar rodzin z USA. Stacje Drogi Krzyżowej w litym drewnie, odznaczające się walorami artystycznymi, wykonał w 1949 r. Wojciech Durek z Kielc.

Oprócz zabytkowych, kunsztownie wykonanych naczyń liturgicznych, jest m.in. relikwiarz św. Krzysztofa (1771 r.) w kształcie ręki, a także ciekawe księgi, np. rytuał z 1756 r., brewiarze, mowy pogrzebowe oraz ornaty, w tym współczesny – podarowany przez Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski.

Odpust: św. Marii Magdaleny – 22 lipca

Liturgia dnia

Msze Święte

Niedziele i Święta:
08:00, 11:00, 16:00
Dni powszednie:
podziałek, środa-sobota: 18:00
wtorek: 07:00

Wiadomości diecezjalne