Plebania

Plebania to jedno z naszych tymczasowych zmartwień…

Pożar, który wybuchł 1 stycznia 2016 r. w godzinach wieczornych, strawił doszczętnie całe wnętrze budynku. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał, ale straty materialne są na tyle duże, że dom nie nadaje się do zamieszkania. Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą i przy wsparciu życzliwych ludzkich serc, uda nam się odbudować plebanię, która będzie domem otwartym, służącym jako miejsce spotkań Parafian i Gości.

Ktoś pięknie powiedział, że miłosierdzie jest drugim imieniem miłości. Pomoc często wiele nie kosztuje, wystarczy podać rękę. Czasem trzeba w tę rękę coś włożyć – niekoniecznie dużo. Ważne, żeby pomocnych rąk było wiele, bo wiadomo, że kropla to nic, ale to krople tworzą ocean…

Pożar wystąpił 01.01.2016 około 21.00. Został on zauważony w pierwszej kolejności przez Ks. Proboszcza Adama Pawlika. Niezwłocznie po zauważeniu została poinformowana Straż Pożarna oraz Policja. Ogień został zauważony w pomieszczeniach: kuchennym oraz korytarzu. Po wejściu przez Księdza Adama Pawlika w część palącą się (będąc w szoku, działając instynktownie) został zmuszony do wycofania się, co udało mu się zrobić o własnych siłach (czołgając się).
Dnia 01.01.2016 ok. godziny 21.00 na plebanii osobą przebywającą był wyłącznie Proboszcz – Ksiądz Adam Pawlik. Według informacji uzyskanej u Księdza Adama Pawlika, kuchnia tego dnia była nieużywana, gdyż posiłek obiadowy tego dnia był doręczony Księdzu z zewnątrz.
W dniu oględzin stwierdzono, że największe wypalenia znajdują się w kuchni w rejonie kuchenki gazowej i elektrycznej, co wskazuje na powstanie w tym miejscu źródła pożaru.
Budynek plebanii został wybudowany ponad sto lat temu. Jest to budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o konstrukcji murowanej (cegła), konstrukcji dachu drewnianej pokrytej blachodachówką, stropy drewniane.
Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, teleinformatyczną, alarmową. Zasilanie kuchenki gazowej – z butli gazowej.
W wyniku pożaru całkowicie zniszczone zostały pomieszczenia: kuchnia, pokój z garderobą oraz łóżkiem (zlokalizowany przy kuchni), korytarz, łazienka z wanną. Wszystkie pozostałe pomieszczenia zostały uszkodzone w mniejszym bądź większym stopniu. Szczegółowy wykaz uszkodzeń został opracowany w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Znaczącą cześć całkowitej szkody pożaru została wyrządzona na ruchomościach znajdujących się w budynku plebanii. Podczas pożaru część ruchomości tam znajdujących się została wyniesiona przez parafian, Księdza, Straż do budynku kościoła, na zewnątrz plebanii. Duża część ruchomości, zwłaszcza te znajdujące się blisko zarzewia pożaru, została doszczętnie zniszczona (kuchnia, korytarz, garderoba, łazienka). Duża część ruchomości wyniesionych z plebanii nie nadaje się do użytkowania, uległa zniszczeniu, pomimo szybkiej interwencji, akcji ratowniczej. Akcja ratownicza Straży, jej skutki mają swoje konsekwencje, ponieważ zużyto duże ilości wody, a w tym czasie (początek stycznia 2016) temperatury sięgały do minus 20 stopni Celsjusza, co dodatkowo powiększyło ogrom zniszczeń i strat materialnych.

Wrzesień – Grudzień 2016
1. opracowywanie planu działania w sprawie odbudowy budynku plebanii
2. konsultacje Proboszcza z projektantem, architektem, rzeczoznawcami budowlanymi
3. przygotowywanie projektów koncepcyjnych budynku plebanii
4. rozpoczęcie przygotowywanie niezbędnych prac dokumentacyjnych – mapy, projekty

Styczeń – Czerwiec 2017
1. konsultacje z Parafianami
2. przygotowanie znaczącej części niezbędnej dokumentacji architektonicznej
3. poszukiwanie źródeł finansowania dla realizacji inwestycji

Lipiec – Grudzień 2017
1. uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń projektów budowlanych
2. rozpoczęcie prac budowlanych
3. zakończenie przed zimą pierwszego etapu realizacji inwestycji. Wykonany zakres zrobionych prac zależy od przyjętych wcześniej ustaleń, pogody oraz możliwości finansowych Parafii.

Styczeń – Grudzień 2018 (Wersja optymistyczna)
1. realizacja kolejnych etapów odbudowy budynku plebanii
2. wyposażenie plebanii w niezbędne tzw. ruchomości, urządzenia umożliwiające normalne jej funkcjonowanie
3. początek użytkowania; oddanie budynku plebanii do użytkowania.

Parafia Koszyce posiada dedykowany numer rachunku bankowego, nazwany Funduszem Odbudowy Plebanii. Wszystkich ludzi dobrej woli, darczyńców, Parafian tych mieszkających na terenie Parafii, a także poza nią, zwłaszcza na emigracji w Europie, w USA i innych krajach świata, ludzi pochodzących stąd, chcących i lubiących wracać, chociażby myślami, do miejsca swego dzieciństwa, do Parafii swych Rodziców, prosimy o dobrowolne wpłaty na poczet odbudowy budynku plebanii.

Dedykowany numer rachunku bankowego, to:
PLN – PL 60 8517 0007 0050 0059 5199 0001

O wszystkich wykonywanych pracach, podjętych decyzjach, ukończonych etap odbudowy Wszyscy zainteresowani będą informowani za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Proboszcz oraz Ludzie wspierający Go w pracach mających miejsce na terenie Parafii będą starali się udostępniać bieżącą dokumentację zdjęciową oraz pisać o bieżących planach, zamieszczać istotne i aktualne informacje.

Liturgia dnia

Msze Święte

Niedziele i Święta:
08:00, 11:00, 16:00
Dni powszednie:
podziałek, środa-sobota: 18:00
wtorek: 07:00

Wiadomości diecezjalne