Pogrzeb katolicki

Ustanowienie obrzędu pogrzebu

Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że „Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go w ręce Ojca” (KKK 683). Dokonuje się to podczas obrzędów pogrzebu, kiedy celebruje się „z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, który przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli przez śmierć do życia”.

Katechizm Kościoła Katolickiego na temat Pogrzebu

„Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie” (Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański).” (KKK 1680)

„Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana” (Por. 2 Kor 5, 8).” (KKK 1681)

„Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową.” (KKK 1682)

„Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale (Por. 1 Kor 15, 42-44). Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami.” (KKK 1683)

Jak przygotować formalnie pogrzeb?

  • zgłaszamy się możliwie najszybciej w celu ustalenia terminu pogrzebu
  • przed pogrzebem dostarczamy akt zgonu i kartę zgonu celem sporządzenia w dokumentach parafialnych odpowiednich wpisów (ewentualnie stosowne pozwolenia)

Liturgia dnia

Msze Święte

Niedziele i Święta:
08:00, 11:00, 16:00
Dni powszednie:
podziałek, środa-sobota: 18:00
wtorek: 07:00

Wiadomości diecezjalne