Pogrzeb śp. Jana Bujakowskiego

Zmarł śp. Jan Bujakowski z Włostowic. Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w piątek, 19 kwietnia o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie …

Pogrzeb śp. Kazimierza Kasperka

Zmarł śp. Kazimierz Kasperek z Sokołowic. Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w piątek, 12 kwietnia o godz. 14.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie …

Pogrzeb śp. Artura Skalskiego

Zmarł śp. Artur Skalski z Koszyc. Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w czwartek, 21 marca o godz. 15.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie …

Pogrzeb śp. Mariana Barłoga

Zmarł śp. Marian Barłóg z Podgaja . Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w piątek 23 lutego o godz. 14.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie …

Pogrzeb śp. Jana Góraka

Zmarł śp. Jan Górak z Koszyc. Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w czwartek 22 lutego o godz. 13.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie …

Pogrzeb śp. Alfredy Kaweckiej

Zmarła sp. Alfreda Kawecka z Koszyc. Msza pogrzebowa będzie sprawowana w sobotę 10 lutego o godz. 15.00.  Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie …

Pogrzeb śp. Stanisławy Staszkiewicz

Zmarła śp. Stanisława Staszkiewicz z Koszyc. Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie we wtorek 6 lutego o godz. 14.00. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie …

Pogrzeb śp. Mariana Gzyla

Zmarł śp. Marian Gzyl z Sokołowic. Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w poniedziałek 5 lutego o godz. 13.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie …

Pogrzeb śp. Marii Bieg z Włostowic

Zmarła śp. Maria Bieg z Włostowic. Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana 13 stycznia (sobota) o godz. 14.00. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie …

Zmarł śp. Józef Świętek

Zmarł śp. Józef Świętek z Sędziszowic. Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana 23 grudnia (sobota) o godz. 12.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie …