Słowo Biskupa Kieleckiego na zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu