Słowo Biskupa Kieleckiego na rozpoczęcie jubileuszu 850-lecia konsekracji Kolegiaty Kieleckiej, dziś Katedry i Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP