Liturgia słowa w dniu odpustu ku czci św. Marii Magdaleny