Dekret Biskupa Diecezjalnego w związku ze stanem epidemii w Polsce