Dekret Biskupa Diecezjalnego – dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br.