Ś.P. Jezus Chrystus z Nazaretu. 30 marca 2018 r, godz. 17:00