Category: Bez kategorii

święconka

01

Kwi2020

Święconka

 
Moi drodzy! Tradycją Kościoła jest poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę. Przyzwyczailiśmy się, że robimy to w kościele i trudno nam sobie wyobrazić, że może się to odbyć w inny sposób. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że istotą Wielkiej Soboty, jako pamiątki spoczywania ciała Pana w grobie i Jego zejścia ... Czytaj więcej
1 kwietnia 2020Leszek

29

Mar2020
Gdyby wystąpiły problemy w transmisji gorzko żali i mszy popołudniowej zapraszamy na naszą stronę Facebook'ową. Może uda się tutaj.
29 marca 2020Leszek
caritas

28

Mar2020
Komunikat Caritas Kieleckiej w sprawie pomocy w czasie epidemii. Caritas Diecezji Kieleckiej w okresie zagrożenia koronawirusem sprawuje opiekę nad grupą ponad 2000 osób starszych i przewlekle chorych. Niemal 650 z tych osób przebywa w placówkach całodobowych takich jak: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, schroniska dla bezdomnych i szereg innych placówek opiekuńczych, dla ... Czytaj więcej
28 marca 2020Leszek
logo-episkopat

27

Mar2020
Czas odpowiedzialności, solidarności, sprawiedliwości   Oświadczenie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski     Niepokój o życie i zdrowie, jakiego wspólnie doświadczamy, jest dla Kościoła przede wszystkim wezwaniem do głoszenia Dobrej Nowiny i do pomocy charytatywnej. Tak jak w podobnych sytuacjach przez wieki, tak i dziś, czekając na święty czas Paschy, ... Czytaj więcej
27 marca 2020Leszek
csm_corona-01_75144f21df

25

Mar2020
W związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa i nowymi zarządzeniami władz, Kuria Diecezjalna prosi o zachowanie następujących zasad: 1. Respektowanie zarządzeń KEP, Biskupa Kieleckiego, władz państwowych i sanitarnych  w odniesieniu do liczby wiernych, wynoszącej maksimum 5 osób, na Mszy świętej, nabożeństwach i pogrzebach (niezachowanie przepisów grozi karami grzywny). 2. Wywieszenie na drzwiach ... Czytaj więcej
25 marca 2020Leszek
E77304AB-A91B-40E6-896A-7A7521DA3441

24

Mar2020
Z wielkim smutkiem informuję o uroczystościach pogrzebowych śp. Katarzyny Moliszewskiej, które odbędą się w najbliższy czwartek, 26 marca, o godz. 14.00. Z jeszcze większym bólem muszę przypomnieć o zarządzeniach państwowych, które mówią, że na mszy świętej nie może być więcej niż  5 osób. Tak wiec całe zgromadzenie liturgiczne musi się ograniczyć ... Czytaj więcej
24 marca 2020Leszek
2000px-emblem_of_the_papacy_se.svg_

23

Mar2020
NOTA PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE DO SAKRAMENTU POJEDNANIA W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.     „A oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni” (Mt 28, 20)   Powaga obecnych okoliczności wymaga refleksji nad pilnością i istotnym znaczeniem Sakramentu Pojednania, wraz z pewnymi niezbędnymi wyjaśnieniami, zarówno dla wiernych świeckich, ... Czytaj więcej
23 marca 2020Leszek
penitencjaria apostolska sekret

23

Mar2020
PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – ... Czytaj więcej
23 marca 2020Leszek
01._herb_-_bp_j._piotrowski_6

23

Mar2020
  Kielce, dnia 23 marca 2020 r.   Nr OA – 42/20   DEKRET   W związku ze stanem epidemii, mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, postanawiam, co następuje:   Liczba wiernych uczestniczących w Eucharystii, pogrzebach i nabożeństwach w kościołach i kaplicach winna być dostosowana do aktualnych wskazań organów państwowych i ... Czytaj więcej
23 marca 2020Leszek

14

Mar2020
DEKRET   W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego ... Czytaj więcej
14 marca 2020Leszek